Т

Това е международен конкурс за принт фотография с голяма традиция в Швеция. Конкурса за разлика от останалите , приема много малък брой фотографии от всеки автор. Само четири фотографии в една категория – Отворена Цвят. Размера на принтовете е А4, като всеки автор сам избира хартията и печата с които да представите своите творби. От 4 мои фотографи две бяха отличени със златен и сребърен медал, а една беше приета от журито във финалната селекция.

Моето участие

Muddy childhood – NFFF Gold Medal

The truth about life – ICS Silver Medal

Приети работи – 3

This post is also available in: Английски

No related articles yet.