3

3rd Circular Exhibition of Photography

Европейски конкурс който обединява три подконкурса на три държави – Холандия, Сърбия и Унгария. Участието е в четир категории и снимките се оценявата успоредно от три независимо жури от съответната държава. Категориите бяха – Woman / Nature / Open Monochrome / Open Color

Моето участие

Унгария

The loneliness of the city – Salon HM

Hard work – Salon HM

Холандия

The boy from the mountainSalon Bronze medal

Сърбия

Summer is coming – Salon HM

Приети работи – 32

This post is also available in: Английски

No related articles yet.