П

През месец септември бях приет като редовен член във Фотографска Академия „Янка Кюркчиева”. За членство се кандидатства с портфолио от 10 снимки, които се представят на хартиен носител. Това е стара практика, която всъщност е най-истинската, защото снимките трябва да се гледат на хартия, а не на монитор. Нашето време все по-често забравя това и точно организации като Фотографска Академия трябва да поддържат традицията и да дават добър пример. Портфолиото се разглежда от Управителния съвет на НСФА и така се решава дали кандидатурата да бъде одобрена. Всеки фотограф, член на академията, има свой профил с кадри.

Моят профил може да видите тук

А ако искате и вие да кандидатствате, предоставям нужната информация

This post is also available in: Английски

No related articles yet.